Wie wij zijn

In oktober 1995 begonnen mr J.J. Vetter en mr Y.E.J. Geradts een gespecialiseerd kantoor in de fiscale advocatuur, aan de Herengracht 104 te Amsterdam. Inmiddels is dit kantoor gevestigd aan het Merwedeplein 54 te Amsterdam.

Tax litigation

Het kantoor heeft een fiscaal getinte procespraktijk. Wij houden ons bezig met het oplossen van geschillen met de Belastingdienst. Deze kunnen betrekking hebben op materiële belastingschulden, maar ook op invordering van - al dan niet vaststaande - belastingschulden en daaruit voortvloeiende geschillen met de Ontvanger. Dit kan gaan van de bezwaarfase bij de inspecteur tot aan fiscale cassaties bij de Hoge Raad. Ook adviseren wij ter voorkoming van geschillen.

Geschillen met de ontvanger

Een groot deel van ons werk bestaat uit invorderings- en fiscale aansprakelijkheidsprocedures tegen de Ontvanger. Ook behandelen wij veel vragen op het gebied van het formele belastingrecht.

Geschillen Belastingdienst/inspecteur

Wij helpen belastingplichtigen opgelegde aanslagen te bestrijden. Dat kan zijn in de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting, maar ook erfbelasting en andere belastingen. Wij zijn sterk op het gebied van het formele belastingrecht. De regels zijn verspreid te vinden in de AWR, Awb, Europees recht (bijvoorbeeld Handvest van de Unie en mensenrechtverdragen zoals het EVRM) en uiteraard jurisprudentie van de Hoge Raad. Ook ondersteunen wij belastingplichtigen die geconfronteerd worden met 'vragenbrieven' – informatiebeschikkingen van de Belastingdienst. Ook helpen wij ondernemers die te maken krijgen met boekenonderzoeken van de Belastingdienst.

Belastingdienst: civiel

Ook kunnen wij u bijstaan als de Belastingdienst (Staat) een procedure tegen u begint bij de burgerlijke rechter: bijvoorbeeld een dwangsomprocedure of een civiele aansprakelijkstelling. Desgewenst claimen we ook schade bij de Belastingdienst.

Hoewel onze focus op het belastingrecht ligt, zijn wij ook actief op aanverwante gebieden zoals civielrechtelijke geschillen tussen civiele partijen met een cijfermatige en/of fiscale achtergrond, zonodig kunnen we ook beslag laten leggen.

Civiele cassaties

Beide advocaten treden op als advocaat in fiscale cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Yola Geradts treedt ook op als cassatieadvocaat – civiel – in procedures bij de Hoge Raad.

Niche kantoor

Ons kleine, maar binnen de niche gerenommeerde kantoor biedt value for money. Een rechtstreeks, laagdrempelig contact met cliënten staat voorop. Onze cliënten variëren van beursgenoteerde ondernemingen tot particulieren.

Wij bieden ook ondersteuning aan accountants en belastingadviseurs met cliënten die (naderende) geschillen hebben met de Belastingdienst. In samenwerking met de adviseur van de cliënt trachten wij deze te voorkomen of op te lossen. In dat kader geven wij ook second opinions aan andere adviseurs.

Joost Vetter behartigt in verzekeringskwesties regelmatig de belangen van accountants en belastingadviseurs die worden aangesproken door al dan niet voormalige cliënten voor beweerdelijke fouten.

Fair play

Wij houden de Belastingdienst graag aan de wet en aan haar eigen beleid, en zijn niet bang de Belastingdienst te vertellen waar het op staat. Zonodig dienen we interne klachten in tegen belastingambtenaren. Anderzijds is ons motto dat het voorkómen van geschillen te prefereren is boven het op de spits drijven daarvan.

mr Y.E.J. Geradts

Yola E.J. Geradts (Roermond, 13 januari 1967) studeerde Fiscaal en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1985-1991). Yola Geradts is sinds september 1991 werkzaam in de fiscale advocatuur. In dat jaar werd zij advocaat bij Stibbe in Amsterdam.

In oktober 1995 begon zij samen met mr J.J. Vetter een eigen fiscaal getint advocatenkantoor, aan de Herengracht 104 te Amsterdam. Inmiddels is dit kantoor gevestigd aan het Merwedeplein 54 te Amsterdam.

Yola Geradts publiceert sinds 1991 met enige regelmaat in fiscale tijdschriften, in het bijzonder als annotator in het fiscaal weekblad FED en NL Fiscaal. Zij maakte jarenlang als penningmeester deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. Yola Geradts is thans lid van de redactie van het Advocatenblad.

Yola Geradts behandelt sinds 1991 cassaties bij de belastingkamer van de Hoge Raad. Vanaf januari 2014 is Yola Geradts ook ingeschreven als advocaat bij de civiele kamer van de Hoge Raad en behandelt zij regelmatig ook civiele cassaties.

mr J.J. Vetter

Joost Vetter (Amsterdam, 28 maart 1964) studeerde Fiscaal en Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam (1982-1988). Sinds mei 1989 werkt hij in de fiscale advocatuur. Mr Vetter begon als advocaat bij het kantoor Stibbe te Amsterdam.

In oktober 1995 begon hij samen met mr Yola E.J. Geradts een eigen fiscaal advocatenkantoor. Inmiddels is dit kantoor gevestigd aan het Merwedeplein 54 te Amsterdam.

Joost Vetter publiceert sinds 1987 met grote regelmaat. Samen met mr A.J. Tekstra en voorheen ook mr P.J. Wattèl schrijft hij Invordering van Belastingen, waarvan de tiende druk in 2020 is verschenen. Voor het Fiscaal Zakboek schreef hij het hoofdstuk Invordering, en voor de groene losbladige Faillissementswet van Kluwer schrijft hij het hoofdstuk Fiscaal Commentaar. Hij publiceert regelmatig in een aantal tijdschriften, is annotator voor BNB en NL Fiscaal, was annotator voor fiscaal weekblad FED en is vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht.
Geregeld geeft hij cursussen, in het bijzonder op het gebied van het invorderingsrecht.
Hij maakte als penningmeester deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen van 1999 tot 2008.

Zakelijke informatie